Tỷ lệ cựu chiến binh nghèo giảm xuống dưới 1%

Thứ 7, 09.11.2019 | 09:03:33
38 lượt xem

Để giúp hội viên có vốn ưu đãi phát triển sản xuất, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh Thái Bình đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội để hội viên được thụ hưởng tín dụng ưu đãi nguồn vốn của Nhà nước.

Hiện nay tổng dư nợ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác qua Hội cựu chiến binh tỉnh đạt gần 418 tỷ đồng cho gần 14.400 khách hàng vay vốn, tăng hơn 100 tỷ đồng so với 5 năm trước. Để nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác cho vay, các cấp hội cựu chiến binh tổ chức họp bình xét công khai cho các hộ nghèo và các đối tượng được thụ hưởng tín dụng ưu đãi nguồn vốn của Nhà nước trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân các hộ vay. Từ đó quản lý tốt nguồn vốn, tỷ lệ nợ xấu ở mức rất thấp.

Hiệu quả từ việc hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp cựu chiến binh nghèo, cận nghèo, khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế. Đời sống hội viên được nâng lên rõ rệt, số hộ cựu chiến binh nghèo giảm nhanh xuống còn 0,67%, hộ cận nghèo xuống còn 0,95% năm 2018.

Ninh Thanh

  • Từ khóa