Tăng cường hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người nông dân

Thứ 4, 18.09.2019 | 17:19:16
36 lượt xem

Hiện nay tại tỉnh Thái Bình có 236 hợp tác xã tham gia liên kết với 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân

Tổng diện tích có hợp đồng liên kết còn ít, mới đạt gần 10.800ha. Các sản phẩm chủ yếu mà doanh nghiệp ký hợp đồng và bao tiêu sản phẩm như lúa, cây dược liệu, dưa chuột bao tử, bí xanh, củ cải, bắp cải, su hào vv... 

Sản phẩm cam Vinh và ổi lê của ông Trần Văn Thưởng, xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình được doanh nghiệp thu mua ngay tại vườn 

Để tiếp tục mở rộng diện tích có hợp đồng liên kết và bao tiêu sản phẩm nông sản cho nông dân, các địa phương cần quy hoạch lại sản xuất tạo vùng nguyên liệu trong liên kết sản xuất để thu hút doanh nghiệp tham gia trong chuỗi liên kết, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hình thành các tổ hợp tác trong trồng trọt, xây dựng thương hiệu hàng hóa có lợi thế về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời có các chính sách ưu tiên, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.

Ninh Thanh

  • Từ khóa