Thuốc hỗ trợ diệt chuột nhưng chuột không chết?

Thứ 4, 14.08.2019 | 15:09:26
104 lượt xem

Nhiều năm nay, cùng chia sẻ với người dân trong vấn đề diệt chuột phá hoại mùa màng, chính quyền một số địa phương trong tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ thuốc đặt bả bẫy chuột. Tuy nhiên, một số nông dân cho rằng thuốc hỗ trợ mà chuột không chết. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề hỗ trợ thuốc đặt bả bẫy chuột tại một số địa phương trong tỉnh, phóng viên TBTV đến xã An Tràng và xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ.

Trên tuyến đường đến hai xã An Tràng và Đồng Tiến, chúng tôi thường bắt gặp những mảnh ruộng bị chuột phá hoại vụ mùa năm 2019 với những đám ruộng loang nổ mảng cao, mảng thấp, cây lúa bị trơ trụi còn gốc, cây thì mới ra tránh xanh. 

Ông Lê Sĩ Thanh- xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ:  là một trong số nông dân tích cực tham gia đánh, bẫy chuột ,tôi được hợp tác xã cấp thuốc hỗ trợ đặt bả diệt chuột nhưng không thấy hiệu quả rõ rệt. Do vậy, chúng tôi đã đứng ra thành lập tổ đội diệt chuột thủ công để hạn chế sự phá hoại của chuột, bảo vệ mùa màng.Ông Phạm Duy Bá - Giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và sản xuất kinh doanh xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ: Thuốc diệt chuột được cấp, chúng tôi làm thí điểm trước khi triển khai ra cho người dân sử dụng. Thực sự là phải tăng liều lượng và trong 3-7 ngày chuột chết ngay. Nhưng nếu để rải ngoài đồng, có khi chuột chỉ ăn một hai hạt thì không biết có chết hay không? Cái này cần sự giải thích của ngành chuyên môn thì mới rõ.

Để kiểm định hiệu quả của thuốc hỗ trợ để đặt bả chuột, xã An Tràng và xã Đồng Tiến đã có thí điểm trước khi triển khai đến nông dân. 

Ông Nguyễn Hữu Lương- Giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và sản xuất  kinh doanh xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ: Thuốc diệt chuột sinh học do vậy khi dùng chúng tôi làm theo khuyến cáo của nhà sản xuất nên khi diệt chuột có khả năng chết trong khoảng thời gian từ 3-7 ngày. Chuột chết ẩn nấp trong hang ổ nên người dân không nhìn thấy.

Kỹ sư Nguyễn Thị Hân - Quyền trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Quỳnh Phụ: Thuốc hỗ trợ được huyện cấp cho các địa phương được duy trì trong nhiều năm nay. Thuốc được kiểm nghiệm có hiệu quả. Tuy nhiên, đây là loại thuốc diệt chuột sinh học nên chuột chết từ từ, khi ăn phải bả chuột sẽ tìm chỗ trú ẩn và uống nước. Sau 3-7 ngày chuột sẽ chết, do vậy, người dân sẽ không nhìn thấy.

Theo ngành chuyên môn: Chuột sinh sản liên tục, bất kể mùa và khí hậu, trong khi đó, việc hỗ trợ thuốc diệt chuột chỉ đạt 20% diện tích và chỉ hỗ trợ 1-2 lần mỗi vụ. Để hạn chế chuột phá hoại hiệu quả, mỗi vụ người dân cần tổ chức 3- 5 lần việc đánh chuột tập trung. 

Ngoài ra, người dân phải bám sát đồng ruộng, khi phát hiện có chuột phá hoại cần tổ chức đánh thủ công như thế mới đảm bảo được thành quả đến cuối vụ./.

 Bùi Minh

  • Từ khóa