100 nông dân tham gia tập huấn vận hành máy nông nghiệp

Thứ 5, 08.08.2019 | 17:05:54
67 lượt xem

Hiện nay máy móc đã tham gia vào khoảng 90% khâu làm đất và thu hoạch, tuy nhiên ở công đoạn gieo trồng và chăm sóc thì chủ yếu vẫn làm thủ công. Nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Bình tổ chức tập huấn cho 100 chủ máy nông nghiệp ở huyện Hưng Hà và Thái Thụy.

Mặc dù lượng thông tin, kiến thức mà các chủ máy thu thập được trong thời gian tập huấn không nhiều nhưng thiết thực nhất là qua diễn đàn này các chủ máy có cơ hội trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao kỹ năng, xử lý tình huống thực tế ngoài đồng ruộng đặc biệt là vận hành sửa chữa máy cấy. 

Nhân dịp này, Chi cục Phát triển nông thôn cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn của Thái Bình giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo cùng những cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hiện toàn tỉnh Thái Bình có khoảng 11 nghìn máy phục vụ nông nghiệp các loại đang tham gia vào sản xuất.

Thanh Phú 

  • Từ khóa