Đấu giá nhập khẩu gần 100.000 tấn đường

Thứ 5, 26.09.2019 | 14:48:59
55 lượt xem

Bộ Công Thương vừa ban thành Thông tư 16 hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Theo đó, lượng đường (mã số HS 1701) thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 98.700 tấn.
Đối tượng áp dụng là các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.
Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 để điều hành việc đấu giá. Thông tư có hiệu lực từ ngày 2/11/2019 đến ngày 31/12/2019.

Theo TTXVN
 

  • Từ khóa