Kiểm tra An toàn lao động tại Công ty cổ phần Maxport

Thứ 4, 23.03.2016 | 15:06:39
1,523 lượt xem

Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng, chống cháy nổ (PCCN) tỉnh Thái Bình kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần Maxport chi nhánh tỉnh Thái Bình.

Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – PCCN tỉnh làm việc  tại Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Maxport.

Công ty có 3 nhà máy tại Thái Bình tạo việc làm cho gần 8.400 lao động, chủ yếu là lao động nữ. Trong nhiều năm qua, để đảm bảo an toàn trong sản xuất, công ty đã thành lập đội được Hội đồng bảo hộ lao động, có mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đội PCCN, trang bị bảo hộ lao động, có những biển báo PCCN rõ ràng, trang bị bình bọt chữa cháy và có lối thoát hiểm. Công ty cũng xây dựng được hệ thống chữa cháy tự động, đồng thời xây dựng môi trường với nhiều cây xanh,  thông thoáng và  thân thiện môi trường

Kiểm tra cơ sở vật chất phòng chống cháy nổ tại Công ty  Maxport

 Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp xuống kiểm tra tại phân xưởng sản xuất, đoàn đã đánh giá cao về hoạt động của công ty trong việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động – PCCN, đồng thời lưu ý, công ty cần chú ý đến đường giao thông trong nhà máy để xe cứu hỏa có thể di chuyển, tập huấn công tác này tới toàn thể người lao động.

  • Từ khóa