Đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Thứ 4, 07.08.2019 | 17:38:32
320 lượt xem

UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành quyết định đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Theo đó, Trung tâm Hành chính công tỉnh được đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình.

Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đôn đốc, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

                    Một góc trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

 Với việc đổi tên và tổ chức lại theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; tăng tính liên thông, minh bạch, giảm bớt phiền hà, thời gian, công sức cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xây dựng chính quyền điện tử và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Ninh Thanh

  • Từ khóa