Khảo sát phục vụ xây dựng Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ 5, 04.05.2017 | 15:58:04
1,153 lượt xem

Chiều 4-5, Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình làm việc với Đoàn khảo sát của Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính nhằm phục vụ xây dựng Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình làm việc với Đoàn khảo sát của Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính nhằm phục vụ xây dựng Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quý 1 năm 2017, tổng số hồ sơ mà bộ phận hành chính công tỉnh tiếp nhận trên 11.000 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã có kết quả là trên 9.600 hồ sơ. Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, doanh nghiệp và người dân thông qua việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân hoặc thông qua đường dây nóng của UBND tỉnh nhằm cải tiến phương thức phục vụ tốt hơn. Hệ thống phần mềm hành chính công với các chức năng khoa học, rõ ràng, tiện lợi, có tính tự động cao. Số lượt hồ sơ trả kết quả qua đường bưu điện đạt 20%, chủ yếu là hoạt động trả kết quả của các thủ tục hành chính như: cấp lý lịch tư pháp, cấp đổi giấy phép lái xe, cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Ngoài giải đáp và làm rõ những vấn đề mà Đoàn khảo sát nêu, đại diện các sở, ngành cũng đã nêu lên những khó khăn và đề xuất kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành cùng tháo gỡ để việc thực hiện các thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân.

 Khảo sát tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Ngay sau buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn khảo sát của Văn phòng Chính phủ đã trực tiếp khảo sát tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

  • Từ khóa