Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước

Thứ 3, 14.03.2017 | 10:46:24
1,359 lượt xem

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là lĩnh vực nhận được đánh giá thấp nhất và lĩnh vực cấp giấy đăng ký kết hôn nhận được đánh giá cao nhất - Đây là kết quả được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước diễn ra sáng 14-3.

Dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Lê Vĩnh Tân - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

6 thủ tục hành chính đã được chọn để triển khai gồm cấp Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng nhà ở, Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh và Chứng thực.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu thời gian tới các Bộ, ngành địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 30c của Chính phủ, trong đó có nội dung rất quan trọng là triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, phê duyệt đề án đo lường, trong đó chú ý nghiên cứu chuẩn hóa hình thức đo lường thống nhất chung. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương định kỳ triển khai đo lường ở quy mô quốc gia để phát hiện ra những hạn chế, kịp thời khắc phục, đưa ra giải pháp phù hợp trong tiến trình cải cách hành chính nhằm đáp ứng sự mong đợi của người dân. Đồng thời cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân, tổ chức thấy được công tác đo lường là việc làm cần thiết, giúp cơ quan nhà nước nắm được yêu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức và cũng là tạo cơ hội để người dân tham gia giám sát thực hiện.

Các Bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả kết quả đo lường, có giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính Nhà nước góp phần xây dựng thành công nền hành chính phục vụ.

  • Từ khóa