Điện lực Thành phố nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Thứ 5, 16.02.2017 | 07:39:07
770 lượt xem

Ðiện lực Thành phố đẩy mạnh công tác đầu tư cải tạo nhằm cung cấp điện đầy đủ, ổn định, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Một trong những giải pháp trọng tâm mà Điện lực Thành phố đang thực hiện là đổi mới phong cách phục vụ, xây dựng trang thông tin điện tử hỗ trợ quản lý điều hành, quản lý giao dịch theo nguyên tắc lấy khách hàng làm trọng tâm. Tại phòng giao dịch, đơn vị bố trí những cán bộ có kinh nghiệm, thông hiểu về luật pháp, quy định của ngành điện để trả lời, hướng dẫn cho khách hàng. Ðặc biệt, sự cố mất điện được xử lý nhanh chóng, thủ tục cấp điện mới được rút ngắn thời gian thực hiện, tạo thuận lợi cho khách hàng.

Với phương châm 3 dễ: “dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát”, trong thời gian tới, Ðiện lực Thành phố đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để khách hàng được cung cấp điện một cách nhanh nhất, giảm bớt các thủ tục rườm rà từ khâu cấp điện đến khâu ký kết hợp đồng mua bán điện nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

  • Từ khóa