HĐND tỉnh giám sát tại Trung tâm Y tế Dự phòng

Thứ 3, 25.10.2016 | 11:17:35
300 lượt xem

Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh Thái Bình) tổ chức giám sát hoạt động khám bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh.

Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh Thái Bình) giám sát tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh.

Đến hết tháng 9, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tiếp nhận hơn 15.000 lượt người đến khám. Số kỹ thuật y tế dự phòng được thực hiện là 13.000 lượt. Hoạt động khám bệnh được tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định, không để xảy ra tai biến và sai sót về chuyên môn. Công tác kiểm soát bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế, kiểm soát bệnh không lây nhiễm, sức khỏe lao động,... được thực hiện tốt.

Đoàn giám sát tham quan trang thiết bị tại Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh: Tiếp tục làm tốt công tác khám bệnh song song với phòng bệnh cho người dân. Tăng cường giám sát dịch từ tuyến ban đầu, phát hiện sớm và ngăn chặn dịch, không để bùng nổ dịch trên địa bàn. Phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu phòng bệnh và khám, điều trị bệnh của người dân.

  • Từ khóa