Tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ 7, 01.10.2016 | 09:03:20
345 lượt xem

Sở Y tế Thái Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đại biểu dự lớp tập huấn.

Đối tượng tham gia lớp tập huấn là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành Y tế và các đồng chí được phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại các đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai các văn bản liên quan như: Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân; các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của các luật, quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; những quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; quy định quy trình giải quyết tố cáo.

Hướng dẫn bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải.

Qua lớp tập huấn, học viên được nâng cao hiểu biết, bổ sung các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, giúp cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

  • Từ khóa