BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Thứ 5, 08.09.2016 | 10:58:01
324 lượt xem

BHXH tỉnh tích cực hoàn thiện đồng bộ hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT và tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính.

Hoạt động tại BHXH huyện Kiến Xương.

8 tháng năm 2016, tỷ lệ đồng bộ hoá dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 99,54%.  Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm nghiệp vụ trong giải quyết chế độ, chính sách tiếp tục được đẩy mạnh đã tiết giảm tối đa thời gian tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT.  Các đơn vị thực hiện tốt công tác nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính. Hiện nay, 100% đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh thực hiện giao dịch điện tử.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh và các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc công tác giám định BHYT; tăng cường kiểm tra quy trình giám định, kiểm tra bệnh nhân tại các khoa phòng, buồng bệnh, kiểm soát chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật, góp phần quản lý chặt chẽ quỹ BHYT.                                                                                                                                               

  • Từ khóa