Đại hội hội Luật gia Thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thứ 3, 23.08.2016 | 15:30:13
480 lượt xem

Hội Luật gia Thành phố Thái Bình đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Đỗ Đình An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố tới dự.

Đại biểu tham dự Đại hội Hội Luật gia Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội Luật gia Thành phố hiện có 5 Chi hội với 63 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Các chi hội và hội viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn bản pháp luật của nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và cơ sở như Hiến pháp, Luật đất đai, Luật dân sự. 100% chi hội có bài tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công tác tư vấn và trợ giúp pháp lý được Hội quan tâm, hàng tháng tổ chức tư vấn pháp luật từ 20 - 30 vụ việc. Hội viên hội Luật gia Thành phố là những thành viên nòng cốt trong các tổ hòa giải ở cơ sở, hàng năm tham gia hòa giải 200 vụ việc, trong đó, tỷ lệ hòa giải thành chiếm 80%.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức và đổi mới nâng cao phương thức, hiệu quả hoạt động của Chi hội. Hội tham mưu các cấp thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia trong giai đoạn mới, phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, góp phần ổn định tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí trong Ban Chấp hành hội Luật gia Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  • Từ khóa