Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính

Thứ 4, 17.08.2016 | 10:33:55
627 lượt xem

"Cải cách hành chính cốt lõi vẫn phải là từ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, phải thực sự liêm chính, không nhũng nhiễu, phiền hà người dân". Đây chính là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 -2020. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Điểm cầu tại Hà Nội.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, các bộ, ngành và địa phương đã ban hành trên 11.700 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính toàn diện trên các nội dung như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Từ đó, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt. Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, lấy mức độ hài lòng của công dân làm  thước đo về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. 

Tính đến hết quý I năm 2016, đã đơn giản hóa 4.525/4.723 thủ tục hành chính (đạt 95,8%); cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. 

Điểm cầu tại Thái Bình.

Dưới sự điều hành phiên họp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính còn chưa quyết liệt, còn cồng kềnh, phức tạp, vẫn còn xảy ra tình trạng cán bộ viên chức nhũng nhiễu, phiền hà người dân. Để cải cách hành chính thực sự hiệu quả thì vấn đề cốt lõi vẫn là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, phải thực sự liêm chính, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận cuộc họp trực tuyến 

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương: Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ cải cách lập pháp, hành chính và tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa. Hoàn hiện hệ thống thể chế, pháp luật của nền hành chính và pháp luật về bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013. Đẩy mạnh đơn giản hóa và tăng cường công khai các thủ tục hành chính. Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan nhà nước; triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ và có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Bổ sung và hoàn thiện các chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức, viên chức; đổi mới phương thức tuyển dụng công chức, viên chức; tổ chức thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo quản lý. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về kết quả cải cách hành chính.

  • Từ khóa