Trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Phụ nâng cao chất lượng hoạt động

Thứ 4, 10.08.2016 | 15:35:20
475 lượt xem

Từ 20/7 - 9/8/2016, Trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Phụ giải quyết 228 hồ sơ trên tổng số 362 hồ sơ tiếp nhận.

Trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Phụ.

Trong số 228 hồ sơ đã giải quyết có 149 hồ sơ giải quyết trước thời hạn, 79 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 134 hồ sơ đang giải quyết, không có hồ sơ quá hạn.

Giải quyết thủ tục tại Trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Phụ.

Các hồ sơ chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai, giáo dục, tư pháp và lao động thương binh xã hội. Với 246 thủ tục đưa ra thực hiện ở các lĩnh vực gồm: Tài nguyên – Môi trường; Tài chính – Kế hoạch; Công thương; Xây dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp; Văn hóa; Thông tin truyền thông; Giáo dục; Y tế; Lao động – Thương binh xã hội; Nội vụ; Thanh tra; Tư pháp.

Trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Phụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân theo quy định, đảm bảo nhanh chóng, công khai và minh bạch.

  • Từ khóa