Trung tâm Hành chính công giải quyết 4.964 hồ sơ

Thứ 7, 06.08.2016 | 15:41:26
417 lượt xem

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 7, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Thái Bình được duy trì thực hiện tốt.

Giải quyết thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

Trong tháng 7, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và huyện đã tiếp nhận 6.892 hồ sơ (bao gồm 2.134 hồ sơ chuyển tiếp từ tháng trước và 4.758 hồ sơ tiếp nhận mới). Trong đó, hồ sơ đã giải quyết là 4.964 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết là 1.758 hồ sơ; số hồ sơ trả lại là 170 hồ sơ.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, công tác thanh tra được duy trì nền nếp. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ giao thông đường bộ; 1 vụ giao thông đường thủy. Công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo an toàn giao thông tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tư trên địa bàn tỉnh.

  • Từ khóa