Trung tâm Hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 25.000 hồ sơ

Thứ 3, 26.07.2016 | 17:52:51
345 lượt xem

Từ đầu năm đến tháng 7-2016, Trung tâm Hành chính công của tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận, giải quyết trên 25.000 hồ sơ thủ tục hành chính.

Hoạt động tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt cao trên 99%, trong đó, nhiều hồ sơ được giải quyết trước hạn. Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân được thực hiện triệt để hơn. Thông qua các ý kiến góp ý của người dân đã nâng cao ý thức, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, đồng thời đổi mới phương thức phục vụ của Trung tâm theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả.

Thực hiện Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác cải cách hành chính. Các sở, ngành của tỉnh đã đề xuất cắt giảm 135 thủ tục, có 8 sở đã thực hiện việc cắt giảm số lượng thủ tục hành chính gồm các Sở Tài chính đã thực hiện cắt giảm 16 thủ tục, Sở KH&ĐT đề xuất cắt giảm 72 thủ tục, Sở Nội vụ đề xuất cắt giảm 16 thủ tục, Sở GTVT 15 thủ tục. Các Sở Y tế, Sở Xây dựng giảm trên 11% thủ tục, Sở Công thương giảm 10% thủ tục, Sở Thông tin và Truyền thông cắt giảm trên 7,4% thủ tục hành chính, có 10 sở, ngành không đề xuất cắt giảm.

Các sở, ban, ngành đều đề xuất cắt giảm trên 30% thời gian thực hiện tính theo tỷ lệ chung của tổng thời gian cắt giảm của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, một số thủ tục hành chính được đề xuất rút ngắn thời gian trên 50%.

Sự phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý hồ sơ được thực hiện chặt chẽ thông qua trung tâm nên việc kiểm soát tiến độ, đôn đốc tiến trình thuận lợi giúp cho việc giải quyết thủ tục hồ sơ nhanh chóng, kịp thời.                                                        

  • Từ khóa