Kết quả 6 năm thực hiện công tác thi hành án dân sự của tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 14.07.2016 | 14:56:06
579 lượt xem

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành (19/7/1946-19/7/2016), đặc biệt, từ năm 2009-2016, khi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố chính thức được thành lập, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt hiệu quả cao, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ của ngành.

Trong thời gian qua, các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau giảm đáng kể; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự được kiểm soát và đi vào hoạt động nền nếp.

Ngành thi hành án tỉnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án dân sự.

 Trong 6 năm (2010-2016), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố đã thi hành xong 28.000 việc, với tổng số tiền hơn 870 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án dân sự, ngành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như : chủ động làm tốt công tác phối hợp với các ngành trong khối nội chính, cũng như các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực thi công vụ.

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động các hạng, cờ thi đua, bằng khen.

Trong thời gian tới, ngành Thi hành án dân sự Thái Bình tiếp tục chung sức, đồng lòng, phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả  của bộ máy nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  • Từ khóa