Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở Tư pháp

Thứ 3, 05.07.2016 | 08:35:46
687 lượt xem

Sáng ngày 5-7, các đồng chí: Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Thái Bình, Vũ Đức Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Văn Xuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở Tư pháp, nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp, nhất là công tác bổ trợ tư pháp.

Đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2016.

Nhìn chung, công tác cải cách tư pháp trong 6 tháng năm 2016 được cán bộ, đảng viên Sở Tư pháp triển khai thực hiện khá nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng công việc.

Ngành tư pháp tỉnh nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

6 tháng cuối năm, ngành tiếp tục quán triệt về các nội dung: Cải cách tư pháp đối với cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan để nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định, tham gia các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm 100% các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thẩm định trước khi trình HĐND và UBND các cấp ban hành....

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND Tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh giao nhiệm vụ cho ngành Tư pháp.

Phát biểu tại chương trình làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh yêu cầu Đảng ủy Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định, trước khi trình HĐND và UBND các cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật; củng cố các tổ chức hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác quản lý các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư tại địa phương. Triển khai quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp như: Luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng luật định. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong khối nội chính; tích cực kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp ổn định, đảm bảo từng bước đủ về số lượng, phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao. Các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh tiếp thu kiến nghị, đề xuất của ngành xem xét, giải quyết, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp.

  • Từ khóa