Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành hính về đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi

Thứ 3, 25.08.2015 | 08:23:16
459 lượt xem

Theo các văn bản, người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nộp một bộ hồ sơ và xuất trình các giấy tờ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Ngày 14/8/2015, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại tỉnh và Quyết định số 1848/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành hính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Theo các văn bản này, người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nộp một bộ hồ sơ và xuất trình các giấy tờ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Đối với trường hợp người yêu cầu thực hiện liên thông 03 thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi thì nộp 01 bộ hồ sơ gồm có các loại giấy tờ như: Tờ khai đăng ký khai sinh; Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu và Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế. Giấy tờ phải xuất trình là Giấy chứng minh nhân dân của người yêu cầu làm thủ tục liên thông; Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Thời hạn nhận kết quả tại UBND cấp xã khi tham gia thực hiện 03 thủ tục hành chính này là không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung thì thời hạn kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

Đối với trường hợp người yêu cầu thực hiện liên thông 02 thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi thì phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm có các loại giấy tờ như Tờ khai đăng ký khai sinh; Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế. Giấy tờ phải xuất trình là Giấy chứng minh nhân dân của người yêu cầu làm thủ tục liên thông; Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Thời hạn nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã khi tham gia thực hiện hai thủ tục hành chính này là không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung thì thời hạn kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

Cũng theo các văn bản trên, UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi; lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền để đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Cơ quan Công an và Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến và xử lý theo thẩm quyền, đồng thời trả kết quả giải quyết cho UBND cấp xã để trả cho người dân theo đúng thời gian quy định.

Vũ Vượng - Sở Tư pháp Thái Bình

 


 

 

  • Từ khóa