Liên đoàn Lao động tỉnh góp ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Thứ 4, 12.08.2015 | 16:08:22
403 lượt xem

Sáng ngày 12-8, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị góp ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Liên đoàn Lao động tỉnh góp ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng như hạn chế yếu kém, một số bài học kinh nghiệm, phương hướng mục tiêu giải pháp trong nhiệm kỳ tới.  Đồng thời, có ý kiến bổ sung về phần đánh giá kết quả về hoạt động của mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Các ý kiến tập trung làm rõ hơn vai trò trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Về công tác phát triển Đảng, các ý kiến yêu cầu bổ sung thêm giải pháp phát triển Đảng trong doanh nghiệp. Về giáo dục đào tạo cần quan tâm hơn tới đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, đặc biệt, một số trường trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh ...

Linh Hạnh

 

  • Từ khóa