Thái Bình có 770 đơn vị sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông

Thứ 2, 22.06.2015 | 15:55:02
2,721 lượt xem

Đến nay, tổng số đơn vị sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông toàn tỉnh Thái Bình là 770 đơn vị, tăng 680 đơn vị so với cùng kỳ năm 2014.

Sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông giúp Ngành Thuế tỉnh giải quyết nhanh, hiệu quả các công việc

Trong đó, số đơn vị sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông cấp tỉnh, huyện là 91 đơn vị, số đơn vị sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông cấp xã, đơn vị sự nghiệp là 679 đơn vị.

Kết quả hoạt động của mạng văn phòng điện tử liên thông giúp các đơn vị quản lý, xử lý, trao đổi và cập nhật thông tin một cách nhanh gọn, thuận lợi và dễ dàng hơn trước. Số lượng văn bản ký số, gửi đến, gửi đi, trao đổi nội bộ tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của mạng văn phòng điện tử liên thông, tham mưu triển khai sử dụng chữ ký số tới cá nhân các lãnh đạo trong các cơ quan, ban hành quy trình ký số và văn bản điện tử trình UBND tỉnh phê duyệt, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng văn phòng điện tử liên thông trong hoạt động tại các cơ quan đơn vị hiện nay.

                                                            Phạm Ngọc

 

 

  • Từ khóa