Công văn số 1697 danh mục TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh

Thứ 3, 02.06.2015 | 07:44:35
481 lượt xem

Công văn số 1697/UBND-NC về việc  lập danh mục TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

                                                  Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa