Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình

Thứ 2, 01.06.2015 | 16:54:29
670 lượt xem

Chiều ngày 1-6, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp nghe, cho ý kiến về Đề án xây dựng Chính quyền điện tử và việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng phần mềm và thiết bị hoạt động của Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH một thành viên ứng dụng kỹ thuật và sản xuất Bộ quốc phòng đã giới thiệu Tổng quan về chính quyền điện tử, mô hình triển khai chính quyền điện tử và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng hiện có, xây dựng lộ trình thực hiện qua từng giai đoạn, trong đó, năm 2015 tập trung chỉnh sửa và nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm Hành chính công, xây dựng cơ sở dữ liệu công dân, nâng cấp hệ thống "Mạng văn phòng điện tử liên thông", xây dựng hệ thống data center Trung tâm Hành chính công.

Năm 2016, xây dựng cơ sở dữ liệu công dân từ 0 -14 tuổi, xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến giữa Ủy ban và các Sở, huyện, xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hành chính. Năm 2017, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, triển khai hệ thống phần mềm tại các xã và nhận trả kết quả các thủ tục hành chính cho người dân tại chỗ hoặc qua đường bưu chính.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đề án xây dựng chính quyền điện tử đối với tỉnh Thái Bình.  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án sát với thực tiễn của tỉnh, chuẩn bị phần mềm đáp ứng được yêu cầu của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Căn cứ vào hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của tỉnh đề xuất phương án bổ sung trang thiết bị cho phù hợp, chứng minh rõ sự kết nối giữa các cấp độ một cách hiệu quả nhất. Các Sở, ngành của tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho đơn vị tư vấn triển khai xây dựng hoàn thiện đề án trong thời gian sớm nhất.

                                                                 Hữu Phước

 

  • Từ khóa