Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa VIII

Thứ 2, 18.05.2015 | 17:30:16
505 lượt xem

Sáng ngày 18-5, tại trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa VIII. Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng.

Đại biểu dự lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa VIII

Tham gia khóa học có 89 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, Thành phố trong tỉnh. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Nhiệm vụ của khóa học là đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực để học viên đảm nhiệm tốt vai trò của người cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt. Để thực hiện được điều đó, chương trình đào tạo của Học viện sẽ tập trung trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về khoa học lãnh đạo, quản lý…

 

 Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng

 Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Học viện Chính trị khu vực I chỉ đạo thực hiện tiến độ, chương trình, kế hoạch đào tạo; chọn cử giảng viên có năng lực chuyên môn, có phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học viên; đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của Học viên. Về phía trường Chính trị tỉnh cần tạo mọi điều kiện để giảng viên, học viên hoàn thành tốt khóa học. Đối với học viên, cần chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Học viện và trường Chính trị tỉnh, nỗ lực học tập nghiên cứu, gắn lý luận với thực tiễn, phấn đấu trở thành người cán bộ vững vàng về chính trị, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trí tuệ, năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thu Hà

 

  • Từ khóa