Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước ( sửa đổi)

Thứ 6, 08.05.2015 | 16:35:39
461 lượt xem

Theo sự chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc đóng góp ý kiến vào các Dự án Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII. Sáng ngày 8-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức lấy ý kiến của một số Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố có liên quan.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đề nghị về bổ sung cân đối ngân sách có mục tiêu cần sửa đổi tỷ lệ phần trăm từ 30% lên 40%  (tại khoản 3, điều 40) thành “ Tổng mức hỗ trợ hàng năm của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương tối đa không vượt quá 40% tổng đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách Trung ương” để hỗ trợ các địa phương còn khó khăn về tài chính.

Bên cạnh đó, nhiều điều, khoản trong luật còn cứng nhắc làm cho các địa phương không linh hoạt trong việc điều hành ngân sách. Ngoài ra, các đại biểu cũng nhất trí cần có quy định cứng đối với nguồn ngân sách dự phòng và dự toán chi ngân sách, các nguồn thu phí cần được hạch toán đầy đủ vào ngân sách nhà nước để giám sát, xem xét khoảng cách chênh lệch trong phân bổ ngân sách giữa các cấp, các đơn vị.

 Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tổng hợp các ý kiến đóng góp trên để trình lên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới.

Thanh Giang

 

  • Từ khóa