Nhiệm vụ tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo đảng uỷ xã, phường, thị trấn

Thứ 3, 28.04.2015 | 08:18:50
7,067 lượt xem

Quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo đảng uỷ xã, phường, thị trấn.

                                                  Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa