100% tờ khai được thông quan điện tử tại Chi cục Hải quan Thái Bình

Thứ 5, 16.04.2015 | 09:22:07
653 lượt xem

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan Thái Bình đã giải quyết gần 10.000 tờ khai bằng thông quan điện tử, đạt tỷ lệ 100%.

Chi cục Hải quan Thái Bình nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan Thái Bình đã tổ chức cho 126 doanh nghiệp tham gia hải quan điện tử tập trung với tổng số tờ khai hải quan điện tử là gần 10.000 tờ khai, đạt tỷ lệ 100%. Hầu hết các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuộc các loại hình như gia công, sản xuất xuất khẩu, xuất kinh doanh, nhập kinh, nhập đầu tư và đầu tư nộp thuế. Đảm bảo hoàn thành tốt công tác quản lý về hải quan cũng như đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đều được thông quan qua hệ thống thông quan điện tử.

Chi cục Hải quan tỉnh Thái Bình đã tính và ra thông báo thuế đạt trên 231 tỷ đồng, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 238 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 188 tỷ đồng. Chi cục cũng đã  phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 13 vụ, thu nộp ngân sách trên 32 triệu đồng. Thời gian tới, Chi cục Hải quan Thái Bình tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế, phân loại để quản lý theo từng loại nợ. Nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý, thu hồi nợ. Tập trung đôn đốc thu đòi nợ thuế theo từng tháng, từng quý đối với các khoản nợ có khai tăng thu. Phối hợp với các cơ quan liên ngành để thực hiện các biện pháp khấu trừ thu hồi nợ đọng theo quy định của pháp luật.

                                                                     Hữu Phước

 

  • Từ khóa