Tăng nhiều khoản trợ cấp cho giáo viên

Thứ 4, 08.01.2020 | 16:13:14
44 lượt xem

Từ 1-7-2020, lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng không chỉ giúp lương của giáo viên (GV) tăng mà kéo theo nhiều khoản phụ cấp tính theo lương của họ cũng tăng theo.

Trong năm nay, phụ cấp của GV sẽ được hưởng theo 2 giai đoạn: Từ nay đến 30-6-2020, hưởng phụ cấp theo mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng ; Từ 1-7-2020 trở đi, hưởng phụ cấp theo mức lương cơ sở mới là 1,6 triệu đồng/tháng . Mức hưởng một số loại phụ cấp căn cứ vào mức lương cơ sở của GV trong năm 2020 bao gồm  Phụ cấp ưu đãi, Phụ cấp cho GV làm việc ở vùng có điều kiện khó khăn, Phụ cấp công tác lâu năm; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp khu vực./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa