Đẩy mạnh phong trào thu đua 2 tốt tại huyện Đông Hưng

Thứ 6, 15.11.2019 | 15:14:58
27 lượt xem

Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Hưng đã ổn định nền nếp dạy và học, thực hiện phong trào thi đua 2 tốt với những việc làm cụ thể, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Các đơn vị trường học tích cực tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tu bổ cảnh quan trường lớp, phòng học, phòng bộ môn, phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy.

Cấp tiểu học có tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, không có học sinh bỏ học. 100% số xã, thị trấn và huyện đạt phổ cập giáo dục THCS với kết quả các tiêu chí cao hơn năm học trước. Huyện Đông Hưng cũng đã thực hiện sáp nhập trường tiểu học và THCS tại 23 xã, đến nay toàn huyện còn 100 trường, giảm 20 trường so với năm học trước.

Tại Hội nghị thi đua 2 tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục & đào tạo được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND tỉnh.

Hà My

  • Từ khóa