Giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh tiểu học

Thứ 7, 09.11.2019 | 16:20:31
92 lượt xem

Giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh là nội dung học tập đặc thù trong các nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục & đào tạo Thành phố Thái Bình, trường tiểu học Kỳ Bá vừa tổ chức hoạt động ngoại khóa chuyên đề giáo dục quốc phòng an ninh: Tự hào Việt Nam.

Gần 900 học sinh khối 4, khối 5 trường tiểu học Kỳ Bá đã được theo dõi màn sử thi giới thiệu về truyền thống của quân đội Việt Nam trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, do chính học sinh nhà trường biểu diễn. 

Các em cũng tham gia giao lưu với nội dung tìm hiểu kiến thức về quốc phòng an ninh, về chủ quyền biển đảo, các mốc lịch sử trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước. Cùng với đó là phần thi ghép tranh thể hiện chủ quyền đất nước. 

Thông qua chương trình ngoại khoá nhằm giáo dục học sinh về truyền thống đấu tranh của dân tộc, hiểu được ý nghĩa của việc tham gia gìn giữ quốc phòng an ninh; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Không chỉ tại Trường tiểu học Kỳ Bá, hoạt động ngoại khoá về quốc phòng và an ninh đang tiếp tục được phòng Giáo dục Đào tạo nhân rộng và tổ chức tại các trường học trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Hà My 

  • Từ khóa