Bổ sung điều chỉnh các khoản thu mức thu trong các cơ sở giáo dục công lập

Thứ 4, 06.11.2019 | 15:15:16
1,230 lượt xem

Sáng 6-11, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục và đào tạo báo cáo việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung Quyết định 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập.

Từ tháng 1/2014 thực hiện Quyết định số 2814 của UBND tỉnh Thái Bình quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập, tình trạng lạm thu tại các trường học trên địa bàn Thái Bình đã cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên, đến nay một số mức thu không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, không tạo sự thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục. Sở Giáo dục và đào tạo đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2814 ở một số nội dung. 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất sửa đổi, bổ sung Quyết định 2814 theo hướng điều chỉnh mức thu 40.000 đồng/học sinh/tháng học 4 ngày thành 80.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh mầm non học thêm ngày thứ bảy, bỏ nội dung học thêm hè, đối với học tin học thì sửa thành học tin học học sinh có nhu cầu và thực hiện đối với giáo viên hợp đồng. Đối với học thêm của học sinh có nhu cầu của bậc THCS, THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thống nhất thành 1 mức là 15.000 đồng/học sinh/buổi. 

Về mức coi xe, sẽ chia 2 mức, dự kiến thu xe đạp 7000 đồng/tháng, xe điện và xe máy là 12.000đồng/tháng. Nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp từ người học hoặc gia đình người học trái quy định tại Thông tư 55. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện báo cáo thuyết minh, giải trình sao cho rõ ràng để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét./.

Cao Biền

  • Từ khóa