Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng cấp sở ở Tiền Hải

Thứ 6, 22.11.2019 | 15:40:04
266 lượt xem

Cấp ủy cơ sở có vai trò quan trọng đối với toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, chất lượng của đội ngũ cấp ủy cơ sở phải không ngừng nâng cao, nhằm đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ chính trị đặt ra. Để có được đội ngũ cấp ủy cơ sở ở cấp xã, thị trấn có chất lượng toàn diện thì trước hết phải chú ý đến con người cụ thể, nghĩa là phải quan tâm đến chất lượng của từng cấp ủy viên của tổ chức cơ sở Đảng.

Theo quy định tại Điều 12 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII thì: “Cấp ủy viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh. Chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quần chúng tín nhiệm.” Trên cơ sở lý luận và nghiên cứu thực tế tại các tổ chức cơ sở Đảng ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiền Hải thời gian qua có thể thấy rằng, các cấp ủy cơ sở đã thường xuyên chú trọng và thực hiện tốt các khâu của công tác xây dựng đội ngũ cấp ủy.

Ông Trần Xuân Thành - Bí thư Chi bộ Thôn Bắc xã Tây Giang, huyện Tiền Hải: Công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng, các đồng chí được giới thiệu phải là người có trình độ, có phẩm chất đạo đức, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm.Trước mỗi kỳ đại hội, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên, về cơ bản, các tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Tiền Hải luôn thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện sự khách quan, công tâm trong việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo cho mỗi nhiệm kỳ.

Ông Bùi Xuân Đoài - Bí thư Đảng ủy xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải: Bên cạnh công tác xây dựng các báo cáo trình Đại hội, thì công tác nhân sự cũng được địa phương quan tâm chỉ đạo trên cơ sở đúng theo các quy định, hướng dẫn của cấp trên.Sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Tiền Hải không ngừng được cải thiện và nâng cao, đó là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị, nhưng trước hết phải nói đến vai trò của các cấp ủy viên và cấp ủy, với vị trí là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Ông Tạ Văn Tình - Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, huyện Tiền Hải: Nhân sự khóa mới trước tiên phải đảm bảo theo cơ cấu về độ tuổi tái cử, tuổi trẻ, tỷ lệ nữ và phải là những người có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng nhiệm vụ.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy, tại một số tổ chức cơ sở Đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, thể hiện sự yếu kém trong việc xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cho mỗi kỳ đại hội. Tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc lựa chọn nhân sự, một số cấp ủy chưa phát huy quyền của đảng viên, ít lắng nghe ý kiến của cấp dưới và nhân dân. Thậm chí một số nơi, cán bộ lãnh đạo gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, tha hóa quyền lực, mất dân chủ hoặc dân chủ chỉ là hình thức vẫn còn xảy ra.


Ông Bùi Văn Hà - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiền Hải: Với vai trò là cơ quan tham mưu cho cấp ủy trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng, chúng tôi thường rà soát, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, các đơn thư tố cáo để làm thế sao cho những người đưa vào nhân sự thực sự trong sạch.Cũng chính từ những bất cập trong lựa chọn nhân sự cấp ủy ở một số nơi nên dẫn đến tình trạng mất đoàn kết nội bộ, làm giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vì vậy để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở cấp xã trong thời kỳ mới, một trong những vấn đề cần hết sức quan tâm là phải làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cho mỗi kỳ đại hội. 

Trên cơ sở các Quy định và hướng dẫn của cấp trên về công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp cơ sở. Ban tổ chức Huyện ủy triển khai kế hoạch, đồng thời hướng tới tận chi bộ để đảm bảo công tác nhân sự phải đúng quy trình, hướng dẫn và đúng điều lệ. Bên cạnh công tác chuẩn bị về nhiều mặt cho Đại hội Đảng các cấp, huyện Tiền Hải đang tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của cấp ủy viên ở cơ sở, phát huy trách nhiệm của đảng viên trong việc đánh giá, lựa chọn những đại biểu thật sự ưu tú, xứng đáng để đưa vào cấp ủy của nhiệm kỳ mới. Đó phải là những người thật sự có tâm, có tài, biết chăm lo lợi ích chính đáng, thiết thực của nhân dân.


Ông Nguyễn Văn Chính - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải: Căn cứ vào nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch 187 của Tỉnh ủy Thái Bình. Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền hải đã tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới, phải đảm bảo đúng quy định và thực sự khách quan.


Thực hiện đúng quy trình, mở rộng dân chủ trong Đảng bộ, chi bộ cơ sở để những người được xem xét, lựa chọn phải là những người có trình độ chính trị, có năng lực công tác thực tiễn, đồng thời phải thể hiện được đạo đức thông qua cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày, được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, cục bộ và những tư tưởng tiêu cực khác của một số cán bộ chủ chốt trong quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy của đại hội. 

Trước thềm đại hội Đảng các cấp, trước hết là cấp cơ sở, cùng với việc xây dựng những chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, hy vọng, đại hội Đảng bộ, chi bộ ở cơ sở sẽ sáng suốt lựa chọn được những đại biểu ưu tú vừa có đức, vừa có tài để góp phần lãnh đạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hữu Phước

  • Từ khóa