Vai trò của đảng viên cao tuổi ở nông thôn

Thứ 6, 27.09.2019 | 08:48:45
162 lượt xem

Thực hiện quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đảng bộ huyện Tiền Hải đang có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn liền với thực tiễn ở từng Chi, Đảng bộ. Tại các Chi bộ thôn, khu dân cư tỷ lệ đảng viên cao tuổi ngày càng tăng. Chính vì vậy, việc phát huy vai trò của các đảng viên cao tuổi được Đảng bộ huyện xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng.

Gần 80 mươi tuổi đời, hơn 50 mươi năm tuổi đảng, ông Phạm Thái luôn tâm niệm phải sống sao cho đúng với khí chất của người đảng viên cao tuổi mẫu mực. Vì thế không chỉ ở trong chi bộ mà ở cả trong thôn, trong xã ông luôn là tấm gương chuẩn mực về đạo đức, lối sống để thế hệ trẻ noi theo.

Ông Phạm Thái - Chi bộ thôn Hải Nhuận, xã Đông Quý, huyện Tiền Hải: Mình đã cao tuổi rồi thì phải gương mẫu, nhất lại là đảng viên thì càng phải gương mẫu hơn để nhân dân, con cháu noi theo.Ở chi bộ thôn Hải Nhuận xã Đông Quý huyện Tiền Hải không chỉ có mình ông Nhuận mà hầu hết các đảng viên cao tuổi ở đây luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu trong các hoạt động của thôn, làng. Nhiều đảng viên 80, 90 tuổi đời vẫn tích cực, hăng say tham gia các phong trào lao động sản xuất, là tấm gương, chỗ dựa không chỉ về tinh thần cho con cháu mà còn là tấm gương để dân làng học tập.

Bà Tạ Thị Dâu - Chi bộ thôn Hải Nhuận, xã Đông Quý, huyện Tiền Hải: Cao tuổi rồi không làm được gì thì mình phải tích cực động viên con cháu, nhân dân tham gia các phong trào của làng, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động thôn làng.Trước đây, có không ít chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện có thực trạng, nhiều cán bộ khi đương chức là cán bộ trung cấp, cao cấp, nhưng về hưu “né tránh” việc tham gia sinh hoạt chi bộ, nhiều đồng chí đảng viên vì điều kiện, hoàn cảnh kinh tế gia đình mà không tập trung, thậm chí không tham gia sinh hoạt, không đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết, khiến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều chi bộ bị giảm sút. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của lớp đảng viên cao tuổi, nhiều năm qua Đảng bộ huyện Tiền Hải đã làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và có định hướng cụ thể, rõ ràng đến từng đảng viên nhằm thống nhất về tư tưởng, nhận thức để có chương trình hành động sát thực, hiệu quả.

Ông Hà Ngọc Chăm - Bí thư Chi bộ thôn Hải Nhuận, xã Đông Quý, huyện Tiền Hải: Với đặc thù là chi bộ có nhiều đảng viên cao tuổi nên việc động viên các đồng chí cao tuổi là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ. Khi đã thông về tư tưởng rồi thì các đồng chí đảng viên cao tuổi lại là những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động con cháu, nhân dân tham gia các hoạt động của thôn.Với những cách làm, giải pháp cụ thể, các thế hệ đảng viên cao tuổi ở huyện Tiền Hải luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại khu dân cư như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn làng văn hóa, nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tạo phong trào thi đua chung trong toàn Đảng bộ huyện.

Ông Hà Duy Trượng - Bí thư Đảng bộ xã Đông Quý, huyện Tiền Hải: Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến lớp người cao tuổi ở địa phương, nhất là đội ngũ đảng viên. Bởi ở nông thôn hiện nay đại đa số là đảng cao tuổi, các đồng chí này có tầm ảnh hưởng rất lớn đến các phong trào ở nông thôn. Được đảng viên cao tuổi cao tuổi đồng thuận là sẽ thành công.Đội ngũ đảng viên cao tuổi nói chung, đảng viên là cán bộ hưu trí nói riêng đều là những người giàu kinh nghiệm, trí tuệ, có nhiều năm đóng góp cho xã hội, trải qua nhiều lĩnh vực, môi trường công tác, có trình độ hiểu biết sâu rộng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, lời nói có trọng lượng nên đóng góp nhiều ý kiến hay trong sinh hoạt chi bộ.

Ông Lê Duy Nguyên - Bí thư Đảng bộ xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải: Nhiều đồng chí đảng viên năm đã 90 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động thôn làng, đặc biệt là trong sinh hoạt chi bộ, trong quán triệt các Nghị quyết của Đảng. Nhiều đồng chí là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.Trong các hoạt động của địa phương, các đảng viên cao tuổi luôn tiên phong, gương mẫu, đóng góp nhiều ý kiến hiệu quả. Vì vậy trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác lãnh đạo ở các chi bộ nông thôn nói riêng đã phát huy được trí tuệ của đảng viên cao tuổi nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Tiền Hải: Đảng bộ huyện luôn coi trọng vai trò của các thế hệ đảng viên cao tuổi. Đảng viên cao tuổi hiện nay đang là số đông ở các chi bộ nông thôn. Các đồng chí không chỉ tích cực tham gia đóng góp trí tuệ xây dựng đảng mà còn là những nhân tố quan trọng trong công tác lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.Trong sinh hoạt Đảng, với kinh nghiệm công tác và trách nhiệm người đảng viên, các đảng viên cao tuổi không chỉ gương mẫu mà còn tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác thực trong xây dựng nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ, trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi ủy. Qua đó góp phần giữ vững vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hữu Phước

  • Từ khóa