Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Thứ 4, 10.10.2018 | 16:11:04
416 lượt xem

Chiều 10/10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.


Trong 10 ngày, từ ngày 1 - 10/10/2018, các học viên đã được nghe giảng 10 chuyên đề về chương trình học tập lý luận chính trị cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Những kiến thức lý luận cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Đảng về đạo đức; các nội dung phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

Kết thúc khóa học, có 136 học viên được công nhận hoàn thành chương trình. Trong đó 23 học viên đạt loại giỏi, 110 học viên đạt loại khá.  

Tại lễ bế giảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã trao giấy chứng nhận và tuyên dương khen thưởng cho các Đảng viên mới có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

                                                                                                       Phạm Ngọc 


  • Từ khóa