Các cấp , ngành , đơn vị địa phương trong tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX

Thứ 5, 21.01.2016 | 08:59:48
693 lượt xem

Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          

Đại biểu tham gia  Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan.

Tại hội nghị, gần 300 đảng viên các cơ quan thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được quán triệt các nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Qua học tập các nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên đảng bộ khối cơ quan tỉnh nắm rõ nội dung cơ bản của các nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, thực hiện  các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 5  sớm đi vào cuộc sống.                                            

* Huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị triển khai quán triệt thực hiện đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 Huyện Thái Thụy vừa tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết XIX Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ  huyện Thái thụy nhiệm kỳ 2015 – 2020, thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13, BCH Trung ương khóa 11.

 Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 19 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, đề ra các chương trình hành động thể hiện đầy đủ, toàn diện định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện;  cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định những bước đột phá của huyện theo lộ trình; đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức thực hiện; triển khai xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được thông báo những kết quả nội bật tại Hội nghị lần thứ 13, BCH Trung ương khóa 11.

*Huyện ủy Tiền Hải tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh , huyện .

Đại biểu tham gia học Nghị quyết Đảng bộ các cấp tại huyện Tiền Hải.

Huyện ủy Tiền Hải tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và văn kiện Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và văn kiện Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng khóa XI, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Giúp các đồng chí lãnh đạo các cấp vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, giải pháp chỉ đạo của Nghị quyết trong việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

  • Từ khóa