Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thứ 6, 03.01.2020 | 16:11:45
120 lượt xem

Sáng 3/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc triển khai Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình dự hội nghị.


Tại hội nghị, đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban kinh tế Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết. 

Theo đó, một trong những chủ trương, chính sách quan trọng là: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.  Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành. 

Ban Tuyên Giáo Trung ương yêu cầu các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban Đảng, Ban cán sự Đảng, đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Duy Huy 

  • Từ khóa