Nghe báo cáo về xây dựng Dự thảo Đề án giải thưởng Lê Quý Đôn về Khoa học Công nghệ

Thứ 5, 09.05.2019 | 18:00:06
257 lượt xem

"Sở Khoa học Công nghệ cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, thống nhất tham mưu để sớm trình Đề án giải thưởng Lê Quý Đôn về Khoa học Công nghệ cho UBND tỉnh phê duyệt" - Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ xây dựng và những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng dự thảo đề án giải thưởng Lê Quý Đôn về Khoa học Công nghệ sáng ngày 9/5.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc ra đời giải thưởng Lê Quý Đôn về Khoa học Công nghệ là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh, động viên, khuyến khích kịp thời những tác giả công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu, nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và tôn vinh các tập thể, cá nhân có những đóng góp thiết thực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện đề án giải thưởng có 1 số vướng mắc về mặt thủ tục và kinh phí, vì vậy, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học Công nghệ bố trí kinh phí để Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật triển khai giải thưởng theo định kỳ 3 năm/lần. Sở Nội vụ, Sở Tư pháp rà soát cơ cấu, tính chất quy mô của đề án, nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương về giải thưởng này, Sở Khoa học Công nghệ trên cơ sở tham mưu với các đơn vị liên quan trình đề án để UBND tỉnh phê duyệt và sớm triển khai thực hiện.

Vũ Hà 

  • Từ khóa