Thảo luận về Quy định một số chính sách ưu đãi, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng

Thứ 6, 15.03.2019 | 19:22:03
607 lượt xem

Sáng 15-3, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận về Quy định một số chính sách ưu đãi, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Căn cứ vào đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi theo Quyết định 08 và 06 của UBND tỉnh, báo cáo của Sở Tài chính cho biết, từ năm 2010 đến nay, tổng số người được hưởng chế độ ưu đãi, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong toàn tỉnh là gần 2.300 lượt người với tổng kinh phí đã cấp là hơn 35 tỷ đồng. 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Quyết định 08 ngày 29/7/2009 và Quyết định 06 ngày 1/3/2012 của UBND tỉnh đã bộc lộ một số bất cập. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại hạn chế của 2 Quyết định này trong bối cảnh hiện nay, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách ưu đãi, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng của tỉnh Thái Bình. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Nội vụ tham mưu trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất bãi bỏ Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định 08 và Quyết định 06 của UBND tỉnh liên quan đến vấn đề này. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng các ngành có liên quan tham mưu việc thực hiện theo Nghị định 140 năm 2017 của Chính phủ liên quan đến các chính sách ưu đãi, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng. Trong đó làm rõ đề xuất đối với những đối tượng được cử đi học được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của tỉnh, hướng thực hiện phù hợp với thực tiễn. Các Sở, ngành, huyện, thành phố rà soát đánh giá, đề xuất kiến nghị các cơ chế chính sách trọng dụng người có tài năng tổng hợp trước ngày 25/3 để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra hướng cần nghiên cứu để ban hành chính sách mới như thu hút, ưu đãi đối với lĩnh vực được quan tâm và đang cần như ngành Y, ngoài ra là các đối tượng thuộc diện nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Đồng chí cũng thống nhất với ý kiến các đại biểu khi xây dựng chính sách mới sẽ dừng áp dụng các chế độ ưu đãi đối với cán bộ được cử đi học lý luận chính trị.

+ Tiếp đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu dự họp đã tham gia thảo luận về vấn đề cho thuê đất tại các Khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tình hình sử dụng đất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện đang có vướng mắc đó là, việc nhà nước cho nhà đầu tư thứ cấp thuê trực tiếp đất trong khu, cụm công nghiệp đã quyết định doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp chưa phù hợp và có thể tạo cơ chế xin cho không chỉ giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước mà còn giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

 Về vấn đề này, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất xác định, đối với các khu cụm công nghiệp do nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng thì nhà nước sẽ cho doanh nghiệp đầu tư thứ cấp thuê đất trực tiếp. Đối với các khu công nghiệp có nhà đầu tư kết cấu hạ tầng thì doanh nghiệp đầu tư thứ cấp ký kết thuê đất với nhà đầu tư kết cấu hạ tầng.

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất từ bây giờ tất các khu cụm công nghiệp do doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng mà Nhà nước thực hiện cho thuê đất thì sẽ điều chỉnh. Theo đó các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ quyết định Nhà nước cho thuê đất tại các khu cụm công nghiệp này, thay thế bằng hợp đồng giữa doanh nghiệp đầu tư thứ cấp với doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng, nhưng phải đảm bảo các điều khoản như quy định ban đầu và phải chấp thuận các nội dung đầu tư về thời gian cho thuê cũng như trách nhiệm nghĩa vụ của các bên liên quan.

+ Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về việc xây dựng đơn giá bồi thường cây trồng, con vật nuôi nằm trong diện giải tỏa.

Theo phương án được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, giá cua biển và giá ngao được tính bằng giá bình quân theo kết quả phiếu khảo sát giá thực tế tại các địa phương ven biển.

 Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp, sẽ tiến hành bồi thường theo hướng không để thiệt hại cho người dân, áp dụng mức cao nhất theo khung quy định của Nhà nước, đồng thời các sở, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, kiểm soát việc bồi thường, tránh lợi dụng chính sách để trục lợi. 

Về cách tính đối với cua, thống nhất tính theo m2 như đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đối với ngao tính theo m2 đối với từng độ tuổi, song để đảm bảo chính xác thì phải củng cố hồ sơ. Đồng chí giao Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các xã lấy tờ khai rõ ràng trên các khu vực nuôi làm căn cứ xác định.

+ Cũng trong sáng 15-3, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận về đề nghị bàn giao hạ tầng khu đất ở, đất dịch vụ 5% TBS Sông Trà của Công ty cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà và  giải quyết hồ sơ xin thuê đất của Công ty cổ phần Lam Sơn Thái Bình tại thị trấn Quỳnh Côi huyện Quỳnh Phụ.

Từ thực tế hồ sơ và thi công công trình, theo đề nghị của Công ty cổ phần khu công nghiệp TBS Sông Trà, để sớm giao đất cho các hộ dân, UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần khu công nghiệp TBS sông Trà lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường 454 đoạn đi qua khu đất 5% với bề rộng nền đường như hiện trạng đang thi công và khẩn trương đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng khu đất, hoàn thiện các thủ tục hoàn công, quyết toán công trình, xác định giá giao đất, kinh phí hỗ trợ. 

Về nội dung này, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố chủ trì thực hiện điều chỉnh quy hoạch lô đất mặt đường theo 2 hướng giữ nguyên số lô giảm diện tích hoặc giảm số lô giữ nguyên diện tích. Sau khi điều chỉnh sẽ giao cho thành phố để làm thủ tục bàn giao cho các hộ dân. Ngoài ra cần giữ nguyên hạ tầng đến thời điểm thích hợp sẽ xem xét điều chỉnh. 

Về vấn đề giao đất 5%, đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu phương án giải quyết, thành phố thông báo cho Công ty cổ phần khu công nghiệp TBS sông Trà hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng vướng đến đâu sẽ tháo gỡ đến đó.

Liên quan đến hồ sơ thuê đất của Công ty cổ phần Lam Sơn Thái Bình, Công ty này xin thuê gần 5.100m2 đất của Công ty cổ phần Lương thực Sông Hồng tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ làm nhà hàng, khách sạn. Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài Nguyên và Môi trường tham mưu phương án giải quyết phù hợp với quy định của Luật đất đai trình UBND tỉnh xem xét.

Cao Biền 

  • Từ khóa