Trực tuyến thực hiện Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 6, 18.01.2019 | 16:56:49
540 lượt xem

Chiều 18-1, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp trực tuyến về việc thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Dự điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - phó chủ tịch UBDN tỉnh.

Việc triển khai quyết định này của Thủ tướng Chính Phủ nhằm xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ triển khai, qua đó cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin để điều hành áp dụng cải cách. Trên cơ sở công bố quy chuẩn phần mềm, tạo sự đồng bộ kết nối chia sẻ Chính phủ với các địa phương. Xây dựng thể chế hoàn chỉnh, tiến tới Chính phủ số, kết nối chia sẻ số liệu, bảo mật thông tin cá nhân, lưu trữ hồ sơ điện tử, làm tốt công tác đào tạo truyền thông để các địa phương và người dân tiếp cận. Chuẩn hóa và cung cấp dịch vụ công Quốc gia. 

Tại Thái Bình, Sở Thông tin truyền thông cùng với VNPT Thái Bình đã cơ bản xong việc áp dụng công nghệ thông tin trong hệ thống toàn tỉnh và sẵn sàng tham gia Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Lãnh đạo đại diện Văn phòng Chính phủ cho rằng 85 các Bộ, Ngành, địa phương đã cơ bản sẵn sàng cho kết nối và tham gia Trục liên thông văn bản Quốc gia. Các Bộ, Ngành, địa phương còn lại khẩn trương thực hiện việc kết nối để ngày 20/2/2019, Chính phủ sẽ chính thức khai trương trục liên thông văn bản Quốc gia.

Thanh Giang 

  • Từ khóa