Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án nước sạch nông thôn

Thứ 3, 25.12.2018 | 17:06:33
586 lượt xem

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Hội Nước sạch tỉnh để bàn tìm giải pháp, phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, quản lý khai thác các dự án nước sạch nông thôn. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương và Hội Nước sạch tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư ( KH&ĐT) thì đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 31 dự án công trình nước sạch với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia, nguồn vốn Ngân hàng thế giới 26 dự án nước sạch. Các dự án đầu tư xây mới, đầu tư nâng cấp mở rộng đã hoàn thành công trình đầu mối và hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được phủ kín và lắp đặt đến cổng các hộ dân. Nhờ vậy, 100% dân số vùng nông thôn của tỉnh được cung cấp nước sạch, tỷ lệ sử dụng nước sạch trong dân đạt gần 97%. 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình triển khai các dự án nước sạch nông thôn còn gặp nhiều vướng mắc khó khăn. Trong đó, các quy định của Trung ương về cơ chế, chính sách, khuyến khích đầu tư các dự án nước sạch nông thôn còn chưa đồng bộ. Nhận thức của nhân dân ở 1 số địa phương về nước sạch còn hạn chế; sự phối hợp giữa các nhà đầu tư với các sở ngành, địa phương trong triển khai thực hiện dự án còn thiếu hiệu quả. Một số nhà đầu tư chưa thực hiện đúng chủ trương đầu tư của UBND tỉnh phê duyệt, dẫn đến tình trạng phải điều chỉnh lại. Vẫn còn có nhà đầu tư chưa làm tốt quy trình thủ tục huy động tiền đóng góp của nhân dân, số lượng và chất lượng nước sạch 1 số dự án chưa đảm bảo,…

Đại diện Hội Nước sạch tỉnh và các nhà đầu tư cũng kiến nghị tỉnh 1 số nội dung như: Đề nghị UBND tỉnh sớm xác định công suất hỗ trợ đầu tư cho các dự án nước sạch; quy định về việc XHH và huy động sự đóng góp ban đầu của nhân dân trong đấu nối và sử dụng nước sạch; tỉnh cần xây dựng lộ trình cấp tiền hỗ trợ cho các dự án; giải quyết vốn vay dài hạn từ 10 năm trở lên cho các doanh nghiệp nước thay vì quy định 5 năm như hiện nay; UBND tỉnh có kế hoạch trong bảo vệ nguồn nước đầu vào cũng như hệ thống đường ống nước và thống nhất cơ quan, đơn vị trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nước sạch.

Lãnh đạo các sở ngành, địa phương cũng đã giải trình làm rõ một số nội dung kiến nghị của doanh nghiệp nước sạch thuộc thẩm quyền. Đồng thời tập trung thảo luận, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện các dự án nước sạch nông thôn thời gian tới.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp nước sạch cũng như sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành, địa phương. Để giải quyết những tồn tại, khó khăn trong triển khai nước sạch nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong đấu nối và sử dụng nước sạch. Các doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng nước cho người dân sử dụng. Thực hiện nghiêm túc việc công khai 6 nội dung về nước sạch theo chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời, doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nước sạch và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh trong huy động vốn từ người dân.

 Về kiến nghị của doanh nghiệp trong xác định công suất hỗ trợ đầu tư cho các dự án nước sạch, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất sau khi có hướng dẫn cụ thể từ Bộ KH&ĐT sẽ triển khai thực hiện. Giao sở KH&ĐT, sở Tài chính tham mưu cho tỉnh về kế hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp nước sạch đảm bảo công bằng, khách quan, đúng theo quy định của nhà nước. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với phương án trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nước sạch. Đối với các kiến nghị cụ thể của từng doanh nghiệp nước sạch, đồng chí giao VP UBND tỉnh tổng hợp, trên cơ sở nội dung kiến nghị sẽ giao cho các sở ngành chức năng giải quyết theo đúng quy định.

 Phạm Ngọc


  • Từ khóa