Thủ tướng chủ trì Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thứ 6, 21.09.2018 | 10:22:24
417 lượt xem

Sáng 20-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì phiên họp thứ nhất của Uỷ ban. Cùng dự có các đồng chí: Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Vũ Đức Đam, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Uỷ ban.

Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) cần tiếp cận theo hướng toàn diện, cả về dịch vụ công, nhân lực và hạ tầng. Cần đẩy mạnh việc xây dựng dữ liệu quốc gia, hiện đang chậm trễ, nhất là dữ liệu dân cư. Đây được xem là một trong những vướng mắc trong xây dựng CPĐT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên họp.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải biết cách tổ chức, phân công công việc, đôn đốc triển khai một cách hợp lý và phải có "kỷ luật sắt" trong tổ chức thực hiện, không để kéo dài, “đổ qua, đổ lại một số công việc”, làm ảnh hưởng tiến độ, chất lượng trong xây dựng CPĐT. Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT-TT) tiếp thu tối đa các ý kiến, rà soát, bổ sung những vấn đề mới, xác đáng để tạo nên sức sống, tính thực tiễn cao trong tổ chức thực hiện các giải pháp về phát triển CPĐT.

Biểu dương một số bộ, ngành, địa phương về xử lý hồ sơ công việc qua môi trường mạng, cung cấp dịch vụ công thiết yếu cho người dân, triển khai một cửa điện tử…, tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, kết quả còn khiêm tốn, chưa đạt kỳ vọng mong muốn. Những tồn tại, bất cập hiện nay có nguyên nhân là chưa phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện. Cơ chế bảo đảm thực thi chưa đủ mạnh. Nhiều cơ quan, địa phương còn coi nhẹ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý, điều hành. Việc triển khai mang nặng tính hình thức, thói quen giấy tờ chưa được khắc phục.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm triển khai CPĐT ở phạm vi bộ, ngành, địa phương mình quản lý. “Phải có đầu mối, một người chỉ huy thống nhất, không để nhà nhà, người người, ngành ngành làm dự án đầu tư CNTT, làm các cơ sở dữ liệu khác nhau”, Thủ tướng nêu rõ tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí, dàn trải, “năm cha, ba mẹ”. Phải kế thừa, phát triển các chương trình ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt hơn, liên tục hơn. Xác định ứng dụng CNTT là công cụ hữu hiệu hỗ trợ cải cách hành chính, trong đó, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Thủ tướng yêu cầu, trong tháng 10-2018, Bộ TT-TT chủ trì phối hợp Văn phòng Chính phủ khẩn trương xây dựng khung kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0, phù hợp xu hướng phát triển CPĐT trên thế giới và bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, trình Thủ tướng xem xét, ban hành. Văn phòng Chính phủ cần khẩn trương xây dựng, phát triển trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được Chính phủ giao triển khai, trước hết là phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử theo lộ trình quy định, hoàn thành thử nghiệm trong năm 2018. Đẩy mạnh triển khai giải pháp xác thực tập trung cho người dân, doanh nghiệp để tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, tài chính, đất đai quốc gia, đăng ký doanh nghiệp và công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, trước mắt, tập trung ưu tiên hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ TT-TT chủ trì, khẩn trương đề xuất sửa đổi Nghị định 102 và Quyết định số 80 của Thủ tướng, hoàn thành trong tháng 11-2018, trường hợp cần thiết, tham mưu, đề xuất Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thí điểm cơ chế đầu tư ứng dụng CNTT để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Thủ tướng nhất trí việc tổ chức tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban thành bốn nhóm công tác về: thể chế và cải cách hành chính; nguồn lực và bảo đảm thực thi; giải pháp công nghệ và an ninh, an toàn thông tin; truyền thông.

Thủ tướng nhấn mạnh, Văn phòng Chính phủ là cơ quan thường trực, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng CPĐT, tránh để tình trạng “đưa chủ trương sớm nhưng mãi không thực hiện được do ách tắc chuyện này, chuyện kia”.

Thủ tướng cũng mong muốn các ngành, các cấp cùng "xắn tay áo" vào xây dựng thành công CPĐT, chứ không phải "mạnh ai nấy làm".

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến các lễ ký: thoả thuận hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam; Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ với Bộ TT - TT và Ban Cơ yếu Chính phủ.

* Theo đánh giá của Liên hợp quốc, Việt Nam có những tiến bộ trong xếp hạng về CPĐT, năm 2018 tăng một bậc so năm 2016, xếp hạng 88/193 quốc gia, vùng lãnh thổ và đứng 6/11 nước trong khu vực ASEAN. Đến nay, 100% các bộ, ngành, địa phương có Trang/Cổng Thông tin điện tử với nhiều thông tin được cập nhập liên tục, cơ bản đáp ứng nhu cầu tuyên truyền, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được các bộ, ngành cung cấp hiện nay là 1.551 dịch vụ. Các địa phương cung cấp 45.374 dịch vụ.

  • Từ khóa