Vai trò của đội ngũ trí thức với cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Thứ 4, 16.05.2018 | 15:20:41
405 lượt xem

Hội nghị Đại biểu trí thức tỉnh được Liên Hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ trí thức tỉnh. Hội nghị năm nay được kỳ vọng là có nhiều tác động tích cực và hiệu quả, khi đội ngũ trí thức được trực tiếp tham gia vào một diễn đàn bàn bạc một chủ đề mà các doanh nghiệp cũng như toàn xã hội đang quan tâm. Đó là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hội nghị được tổ chức sáng 16-5, tại Trường Đại học Thái Bình. Tới dự có tiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện nay, đội ngũ trí thức tỉnh có gần 4 vạn  người, chiếm 2,4% dân số. Vấn đề là đội ngũ trí thức có vai trò như thế nào, họ có chủ động để nắm bắt được cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để giúp các starup hiện thực hóa ý tưởng, biến ước mơ khởi nghiệp thành hiện thực hay không, môi trường và cơ chế để đội ngũ trí thức phát huy sáng tạo và chất xám. Đây là những ý kiến được các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển KT- XH của tỉnh, đặc biệt là vai trò của đội ngũ này đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đồng chí đề nghị đội ngũ trí thức tỉnh phải xác định việc ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp là trách nhiệm, từ đó nâng cao vai trò của mình trong việc chủ động nghiên cứu khoa học, tiếp thu ứng dụng sáng tạo, hiệu quả các thành tựu  của cuộc cách mạng 4.0 để giải quyết các vấn đề cụ thể của thực tiễn ngay trong cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, tham mưu với tỉnh, với cơ quan trong việc đào tạo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để đón nhận, ứng dụng cuộc cách mạng này. 

Hội nghị đã chúc mừng 171 Phó giáo sư, tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II tốt nghiệp năm 2017.

  • Từ khóa