Mỗi tháng Hội người mù Thành phố Thái Bình xuất bán ra thị trường 50.000 gói tăm tre

Thứ 5, 19.11.2015 | 13:45:39
250 lượt xem

Hội người mù thành phố Thái Bình tạo việc làm và nâng cao đời sống cho hội viên bằng cách đào tạo nghề làm tăm tre và tẩm quất cổ truyền.

Hội viên Hội người mù Thành phố Thái Bình có thu nhập bình quân 1 triệu đồng/tháng từ làm tăm tre

Hội người mù thành phố Thái Bình duy trì nghề tăm tre cho 5 - 8 hội viên, nhiều hội viên được lấy nguyên liệu về nhà làm. Mỗi tháng, hội xuất đi 50.000 gói tăm cung cấp ra thị trường và các trường học. Nhờ làm tăm tre, mỗi hội viên có thu nhập bình quân 1 triệu đồng/ tháng. Các hội viên trẻ, khỏe, Hội đã đào tạo và dạy nghề  tấm quất cổ truyền, tạo việc làm cho 15 hội viên với mức thu nhập  từ 2,5 - 2,8 triệu đồng/ người/ tháng.

Cùng với đầu tư vào cơ sở tẩm quất cổ truyền và duy trì sản xuất tăm tre, Hội người mù thành phố Thái Bình còn khuyến khích các hội viên lựa chọn ngành nghề phù hợp với điều kiện của bản thân để nâng cao cuộc sống. Đồng thời, Hội còn đứng ra tổ chức cho 10 học viên học lớp vi tính văn phòng theo dự án của Hội người mù Trung ương.

                                      Hồng Thắm

 

  • Từ khóa