Kế hoạch Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Thái Bình

Thứ 6, 04.09.2015 | 16:14:22
911 lượt xem

UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011 – 2015.

Hình minh họa

Mục tiêu của Kế hoạch là đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện (những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm). Trên cơ sở đó, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2020; đề xuất cơ chế, chính sách và cách làm phù hợp, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới trên cơ sở kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo cấp huyện hoàn thành báo cáo tổng kết của huyện, thành phố gửi về Sở NN&PTNT trước ngày 15/9/2015 và hoàn thành tổng kết ở cấp huyện trong tháng 9 - 2015. Các Sở, ngành liên quan của tỉnh hoàn thành báo cáo kết quả được phân công gửi Sở  NN&PTNT trước ngày 15/10/2015. Sở  NN&PTNT hoàn thành Dự thảo Báo cáo tổng kết của tỉnh trước ngày 25/10/2015. Yêu cầu việc tổng kết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tập trung làm rõ các bài học giúp triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới về cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành, huy động nguồn lực... góp phần bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

   Cổng thông tin Văn phòng UBND tỉnh

 

  • Từ khóa