Đổi mới công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2020

Thứ 6, 10.01.2020 | 15:59:35
101 lượt xem

Sáng 10/1, Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị sơ kết chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2019, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đánh giá hoạt động năm 2019, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình cho rằng công tác tuyên truyền, vận động người dân phải thực chất, gắn với công tác dân vận. Đồng chí cũng nhấn mạnh sự quan tâm của chính quyền các cấp trong triển khai hiệu quả hoạt động. Với 18 nhiệm vụ, 8 giải pháp trong năm 2020, các đơn vị phối hợp sẽ cần phải đổi mới hình thức hoạt động, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán; nắm bắt tình hình nhân dân, tổ chức tốt cho nhân dân tham gia ý kiến, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp sắp tới. 

Thế Công

  • Từ khóa