Tổng kết công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Thứ 4, 13.11.2019 | 15:31:17
117 lượt xem

Với không gian mạng internet phát triển như hiện nay thì các đơn vị, địa phương phải tăng cường các giải pháp, không để lộ, mất bí mật nhà nước. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ( BMNN)  trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các quy định về bảo vệ  BMNN, đặc biệt là công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng. Do vậy, trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh không xảy ra lộ, mất BMNN. 

Bên cạnh kết quả đạt được thì hiện nay, 1 số đơn vị địa phương chưa thực sự quan tâm đến lĩnh vực này, chưa bố trí đầy đủ trang thiết bị nhân lực, chuyên môn còn hạn chế trong khi các đối tượng thù địch sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để sao chép, thu thập thông tin,  BMNN. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện nhiệm vụ, kế hoạch trong thời gian tới. Trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị địa phương phải ban hành các danh mục thuộc BMNN và bố trí cán bộ quản lý, bảo vệ BMNN. Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho BCĐ của tỉnh khắc phục những hạn chế để bảo vệ BMNN hiệu quả hơn. Đồng thời cần tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực, chuyên môn cho cán bộ, không để lộ, lọt bí mật nhà nước ra bên ngoài.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa