Hội thảo cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thứ 2, 21.10.2019 | 15:22:10
106 lượt xem

Chiều 21-10, Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn HIPT tổ chức hội thảo Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đảm bảo an toàn thông tin trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chuyên gia, các doanh nghiệp thẳng thắn chia sẻ, đi sâu phân tích, thảo luận, làm rõ những vấn đề mới, có tính áp dụng trên thực tiễn về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và việc đảm bảo an toàn thông tin trong tình hình mới. Yêu cầu Sở Thông tin & Truyền thông tiếp thu những kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh trong xây dựng Chính quyền điện tử, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.  

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về xu hướng phát triển công nghệ và giải pháp công nghệ thông tin thời kỳ 4.0; hiện trạng, xu hướng xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh tại Thái Bình; Thách thức trong an toàn thông tin mạng diện rộng và giải pháp.

Hà My

  • Từ khóa