Huyện Quỳnh Phụ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 9 xã năm 2019

Thứ 6, 12.07.2019 | 14:54:34
247 lượt xem

Huyện Quỳnh Phụ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 9 xã năm 2019. Cuộc diễn tập cụm 9 xã huyện Quỳnh Phụ được chia thành 2 phần; phần vận hành cơ chế và phần diễn tập thực binh.

Các xã trong cụm tham gia diễn tập đã thực hiện một số nội dung phần vận hành cơ chế thông qua tổ chức 3 hội nghị. Phần thực binh có nội dung tổ chức đánh trả địch tiến công hỏa lực đường không, tổ chức phòng, chống cháy nổ, cứu sập khi địch tiến công hỏa lực đường không. Thông qua diễn tập đã bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ; phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Mạnh Tường  - Duy Tuấn   

Đài TTTH Quỳnh Phụ

  • Từ khóa